Bireysel Çalışmalar

» Psiko-analiz Nedir? » Bireysel Çalışmalar

Günlük hayatta karşılaşılan olaylara verilen tepkiler, geçmiş ile ilişkilidir. Geçmişten getirdiği yükleri, bugünün yükleri ile birlikte taşımaya çalışan insan, modern hayatın hızlı temposuyla daha da yorulmaktadır.

Bireysel çalışmalar, iç dünyamızda olup bitenlerin farkına varmamızı psikolojik dinamiklerimizi tanımamızı ve yaşam kalitemizi artırmamızı sağlar. Bu noktada danışan için önem kazanan şey, danışmanın hangi ekol ile çalıştığıdır.

Her danışman-danışan ilişkisi farklıdır. Ve ilişkiye has özellikler barındırır.

Benim benimsediğim yöntem ise Nefs Psikolojisi ekolünün öngördüğü şekilde “rüya merkezli”dir.

 

Kendini tanıma yolculuğu zor ve sancılı olsa da, yaşam kalitesinde ciddi bir iyileşmeye neden olur. Bakış açısında meydana gelen değişim kalıcıdır ve bu da yaşam boyu sürecek bir denge yürütme yetisinin gelişmesini sağlar.

Sihirli bir değnek gibi dokunabilir misiniz bana?

Tabii ki hayır. Ben sadece bir eşlik ediciyim. Etkili bir çalışma içerisinde danışan kendini güvende hisseder ve zamanla karşılaşmak ve kabullenmekte güçlük çektiği yönleri ile tanışır. Bu dönüşüm hızlı olmaz; zamana yayılır. Her insanın nefs yapılanması kendine has olduğu için, Nefs Psikolojisi her kişi için ayrı bir yol olduğunu söyler.

Rüyalar bizim mürebbî dediğimiz ve her insanın iç alemindeki kendine has terbiye sistemi diyebileceğimiz bir elin rehberliğinde gelir. Bu alanda ciddi eğitim almış ve kendisini doğru konumlandırabilmiş her nefs psiko-analisti; süreçte içeriği kendisi kurgulamaya kalkışmaz ve mürebbinin işaret ettiği alanlarda çalışır.

Rüyalar; kişinin henüz görmeye hazır olmadığı alanlara temas etmez ve kişiyi hazırlar.

Mürebbî, yavaş yavaş ilerleyen derin bir bilinç uyanışını yönetir. Bu, her birimizin yalnız olmadığımızın, Cenab-ı Hakk’ın koruması altında olduğumuzun da delilidir.

Nefs Psiko-analizi günümüzde yaygın olarak tercih edilen yöntemlerden farklıdır.

İlk adımı atmak ister misiniz?

Randevu Alın!