TempoBet

Yaşam Dönemleri

» Psikoterapi » Yaşam Dönemleri

İnsanların hayatlarının belirli dönemleri, dönüşüme gebedir. Bu dönemlerde alınan terapi desteği, yaşam boyu sürecek sağlıklı bir yapının oluşumuna zemin hazırlar.

Koruyucu ve destekleyici nefs sağlığı kapsamında değerlendirilebilecek bu terapi tarzı, günümüz insanı için her geçen gün daha da önem kazanmaktadır.

İlişkilerin yönetilebilmesi, ilerleyen süreçte karşılaşılabilecek durumlara karşı farkındalık gelişmesi ve mümkünse hasarsız atlatılabilmesi için bu terapiler önemlidir.

  • Evlilik Öncesi
  • Evliliğin İlk Yılı
  • Gebelik Süreci
  • Doğum ve İlk Aylar
  • Annelik Süreci
  • Boşanma
  • Ölüm ve Yas
  • Mezuniyet
  • İş Değişiklikleri
  • Sosyal Koşulların Değiştiği Durumlar

Kaygı içerisinde yaşamak zorunda değilsiniz. Cesur olun, ilk adımı atın!

Randevu Alın!