TempoBet

Bireysel Terapi

» Psikoterapi » Bireysel Terapi

Terapi nedir?

Terapi, bireyin iç dünyasına yaptığı bir yolculuktur. Günlük hayatta karşılaşılan olaylara verilen tepkiler, geçmiş ile ilişkilidir. Geçmişten getirdiği yükleri, bugünün yükleri ile birlikte taşımaya çalışan insan, modern hayatın hızlı temposuyla daha da yorulmaktadır.

Bireysel terapi, iç dünyamızda olup bitenlerin farkına varmamızı, psikolojik dinamiklerimizi tanımamızı ve yaşam kalitemizi artırmamızı sağlar. Bu noktada danışan için önem kazanan şey, terapistin hangi ekol ile terapi yaptığıdır. Her terapist-danışan ilişkisi farklıdır. Ve ilişkiye has özellikler barındırır.

Benim bireysel terapilerimde benimsediğim yöntem ise Nefs Psikolojisi ekolünün öngördüğü şekilde “rüya merkezli”dir.

Kimler terapiye başvurmalıdır?

Klinik psikoloji ve psikiyatri alanı, klinik tabloların tedavisi ile ilgilenir. Biyolojik psikiyatri, semptomların ilaçlar yardımı ile ortadan kaldırılması için çalışır. Terapi ise bu tablolarda kimi zaman destekleyici, kimi zaman da tedavi edici bir rol üstlenir.

Yaygın kanı, terapiye klinik bir tablo ile başvurulması gerektiği yönündedir ama aslında bu yanlış bir algıdır. Çünkü klinik tanımlamalar olmadan da birey, kendini tanımak isteyebilir. Sadece yoğunlaşılmış bir sorunun çözümü için değil, kendini daha iyi tanımak, davranışlarının ardındaki motivasyonu anlamak isteyen herkes terapiye başvurabilir.

Kendini tanıma yolculuğu zor ve sancılı olsa da, yaşam kalitesinde ciddi bir iyileşmeye neden olur. Bakış açısında meydana gelen değişim kalıcıdır ve bu da yaşam boyu sürecek bir denge yürütme yetisinin gelişmesini sağlar.

Sihirli bir değnek gibi dokunabilir mi bana terapist?

Tabii ki hayır. Terapist bir eşlikçidir. Etkili bir terapide kişi kendini güvende hisseder ve terapistinin desteği ile karşılaşmak ve kabullenmekte güçlük çektiği yönleri ile tanışır. Bu dönüşüm, hızlı olmaz; zamana yayılır. Her insanın nefs yapılanması kendine has olduğu için, Nefs Psikolojisi terapisi her kişi için ayrı bir yol olduğunu söyler.

Rüyalar bizim mürebbî dediğimiz ve her insanın iç alemindeki kendine has terbiye sistemi diyebileceğimiz, ilahi bir elin rehberliğinde gelir. Bu alanda ciddi eğitim almış ve kendisini doğru konumlandırabilmiş her nefs psikologu; terapi içeriğini kendisi kurgulamaya kalkışmaz ve mürebbinin işaret ettiği alanlarda çalışır.

Rüyalar; danışanın, henüz görmeye hazır olmadığı alanlara temas etmez ve kişiyi hazırlar. Mürebbî, kendi terbiye metodunda, yavaş yavaş ilerleyen derin bir bilinç uyanışını yönetir. Bu, her birimizin yalnız olmadığımızın, Cenab-ı Hakk’ın koruması altında olduğumuzun da delilidir.

Nefs Psikoterapisi günümüzde yaygın olarak tercih edilen terapi yöntemlerinden ciddi anlamda farklıdır.

Kaygı içerisinde yaşamak zorunda değilsiniz. Cesur olun, ilk adımı atın!

Randevu Alın!