HABER

Cengizhan KAYA

Cengizhan KAYA

cemetu@hotmail.com

21 Mart 2018, 12:33

Kitap Dünyası

KENDİNE DOĞMAK

Psiko-Analist Yazar R.Berin Tuncel’ in eseri ‘Kendine Doğmak’  Nefes Yayınevi farkıyla çıktı. Psiko-Analist yazar R.Berin Tuncel’ in uzun zaman üzerinde çalıştığı bir “kendini tanıma rehberi” olan ‘Kendine Doğmak’, çeşitli özellikleriyle benzerlerinden ayrılıyor. Kitapta kısa hikâyeler, bu hikayelerin   analizlerine ve rüya analizlerine yer veriliyor. Analizler yeni bir psikoloji ekolü olan ‘Nefs Psikolojisi’ perspektifiyle gerçekleşiyor. Yazar, Batı psikolojisi ile İslâm tasavvufunu sentezleyen ilk ekol olan Nefs  Psikolojisi’nin ana kavramlarını, ekolün kurucusu Psikiyatr Dr. Mustafa Merter’in kitaplarından alıntılarla özetliyor. Nefs Psikolojisi kuramı üzerinden insanı ve bu tekamül yolculuğunu anlatan eser; anne sembolüyle kurulan bağın bireyleşme sürecimizdeki etkisinden, toplumsal ve bireysel yönüyle annelikten, aşmamız gereken iç engellerden, içimizdeki sembollerden ve anne arketipinden bahsediyor.  Annelik kavramının içe ve dışa bakan yönleri ile irdelendiği Kendine Doğmak, her insanın bir anneden doğması neticesinde yaşamı boyunca “anne” sembolünü içinde taşıdığına ve bu sembolle kurulan bağın da kişinin bireyleşmesi sürecindeki etkisine vurgu yapıyor.  Her bölümde verilen mesajın güncel örneklerle aktarılmaya çalışıldığı hikâyeler, teorik bilginin gündelik yaşamla ilişkisini kurmaya yardım ediyor. Kendine Doğmak, bu formuyla, klasik bir psikoloji kitabı kategorisine girmiyor. Bir kişisel gelişim kitabı duygusu uyandırsa da onu da tam olarak karşılamıyor. Kimi zaman felsefî kimi zaman edebî olan diliyle yazar, ritmi kimi zaman yükseltiyor kimi zaman düşürüyor.

Kitap kendini okutuyor ve kendini okuturken de bir yandan kendinizi okumanızı sağlıyor. İnsana ve içerisinde yaşadığımız dünyaya dair sorularınız varsa, kendinizi daha yakından ve derinden tanımak istiyorsanız Kendine Doğmak bu süreçte yanınızda olmaya talip gibi görünüyor.

R.Berin Tuncel

Nisan 1985’te Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. Lisans eğitimini 2006 yılında YTÜ’de, yüksek lisans eğitimini 2014’te Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Annelik süreciyle birlikte Montessori Felsefesi ile ilgilendi, eğitimler aldı. Tasavvuf ile kurduğu bağın da etkisiyle, Nefs Psikolojisi ekolünün kurucusu Psikiyatrist Dr. Mustafa Merter ile öğrenim analizine başladı. Öğrenim analizini Mayıs 2015’te tamamlayarak bu alanda yetkili rüya analisti oldu. Aynı dönemde Nefs Psikolojisi perspektifinden grup terapi ve sanat terapisi eğitimleri aldı. “Serebral lateralizasyon” kavramını merkeze alan master tezini hazırlarken nöropsikoloji ile ilgilendi. Bütün bu eğitimler, onun insanın içsel bütünlüğüne yönelik bir farkındalık yaşamasını sağladı. Mayıs 2015’ten bu yana bir kadın dergisinde köşe yazarlığı yapan yazarımız, annelik ve kadınlık psikolojisine odaklanan yazılarıyla modern dönemde sağlıklı ve dengeli bir varoluş için öneriler sunma çabasında. Evli ve biri 2008, diğeri 2014 yılında dünyaya gelen iki erkek evlat annesi olan Tuncel, İstanbul’da yaşıyor. İngilizce biliyor. Kişisel ofisinde çalışıyor.

 

oncevatan.com.tr’nin haberi.
http://www.oncevatan.com.tr/kendine-dogmak-makale,41349.html